Mercedes-Benz

Pojištění odpovědnosti

Každý vlastník motorového vozidla musí uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla (povinné ručení). Tato povinnost vyplývá ze zákona číslo 168/1999 Sb. v úplném znění a pojistná smlouva musí být platná po celou dobu vlastnictví vozidla.

Uzavření pojištění odpovědnosti prostřednictvím MBFS Vám přináší následující výhody:

  • Pojištění je vždy uzavřeno na limity pojistného plnění ve výši 50 mil. pro hmotné škody a 50 mil. pro škody na zdraví.
  • Platba pojistného je standardně zahrnuta do splátek; výjimečně probíhá 1x ročně.
  • Doklad o pojištění odpovědnosti je vystaven ihned při převzetí vozidla na dobu neurčitou.
  • Zelená karta je Vám každoročně pojišťovnou doručena přímo na Vámi zvolenou adresu.
  • Součástí pojištění jsou asistenční služby pojišťoven v rámci celé Evropy.

Doplňková pojištění (skla, náhradní vozidlo, zavazadla, cestující)

V rámci pojištění odpovědnosti lze sjednat níže uvedené pojistné produkty, které zahrnují pojištění pro případ:

  • Poškození nebo zničení skel vozidla v důsledku havárie nebo v důsledku živelní události nebo v důsledku vandalismu a pro případ odcizení skel vozidla.
  • Krytí nákladů za nájem náhradního vozidla po dobu opravy vozidla.
  • Poškození nebo zničení zavazadel dopravovaných ve vozidle v důsledku havárie nebo v důsledku živelné události nebo v důsledku vandalismu a pro případ odcizení nebo ztráty zavazadel dopravovaných ve vozidle.
  • Úrazu všech osob ve vozidle při provozování vozidla nebo v situaci s tímto provozem bezprostředně souvisejícím.