Mercedes-Benz

Pojištění

Komplexní služby za atraktivních podmínek

Naše pojistné produkty nabízejí komplexní služby za atraktivních podmínek. Držíme se standardů kvality, jaké od značky Daimler očekáváte. Váš prodejce Mercedes-Benz Vám s radostí poskytne individuální cenovou nabídku.

Výhody pro Vás

  • Finanční bezpečnost za atraktivních podmínek
  • Prémiové slevy, pokud zakoupíte bezpečnostní funkce nebo vybavíte svůj vozový park systémem FleetBoard
  • Čistý základ pro výpočet
  • Průhledné náklady
Havarijní pojištění

Havarijní pojištění kryje škody související s poškozením či zničením vozidla v důsledku havárie nebo živelní události, a také rizika jeho odcizení.

Pojištění odpovědnosti

Každý vlastník motorového vozidla musí uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla (povinné ručení)

Pojištění proti ztrátě hodnoty vozidla (GAP)

Tento pojistný produkt kryje rozdíl (GAP) mezi časovou cenou vozidla a výší finančního závazku zákazníka vůči MBFS, který může vzniknout při předčasném ukončení smlouvy v důsledku například totální škody nebo odcizení vozidla.

Pojištění pracovního stroje

Pokud na Vašem vozidle vznikne pojistná událost činností pracovního stroje např. hydraulické ruky nebo sklápěcí korby, běžné havarijní pojištění takové škody nekryje. 

VÍCE INFORMACÍ