Mercedes-Benz

Zpětný odběr výrobků na konci životnosti

Vozidla

Udržitelnost a ekologičnost u společnosti Daimler

Jako tvůrce motorových vozidel jsme si vědomi velké odpovědnosti, kterou neseme, a z udržitelné a ekologické mobility jsme učinili nedílnou součást naší
obchodní strategie. Ekologický design výrobků je stanoven v ekologických směrnicích společnosti Mercedes-Benz Group AG a zohledňuje celý životní cyklus výrobku, od
počátečního návrhu po výrobu, použití výrobku, jeho likvidaci a recyklaci.
Váš vůz Mercedes-Benz již může mít své nejlepší dny za sebou – ale v žádném případě nebude odeslán na vrakoviště. Díky použitým nejmodernějším recyklačním
technologiím je možné znovu využít velkou část surovin obsažených ve vozidle, čímž se šetří cenné suroviny a výrazně odlehčuje životnímu prostředí.

Bezplatné vrácení Vašeho vozu

Bezplatné vrácení Vašeho vozu
Pro naplnění povinností výrobce vozidel v oblasti výrobků s ukončenou životností, daných směrnicí Evropské Unie 2000/53/ES a českým zákonem o odpadech
č. 185/2001 Sb., v platném znění, je pro Vás připraven systém pro bezplatný zpětný odběr Vašeho použitého vozidla a jeho ekologickou likvidaci.
Ekologickou likvidaci vozidel s ukončenou životností značky Mercedes-Benz provádí společnost Metalšrot Tlumačov a.s.

Podmínky bezplatného vrácení použitých vozidel:

  • Jedná se o vozidlo kategorií M1 (vůz určený pro přepravu osob až do celkem 9 míst včetně řidiče) nebo N1 (vůz určený pro přepravu nákladů s největší technicky přípustnou hmotností až 3500 kg).
  • Vůz na konci životnosti nesmí obsahovat žádný další odpad (např. další pneumatiky nebo součásti jiného vozidla)
  • Vůz musí být kompletní (systém pohonu, podvozek, karoserie, katalyzátor, elektronické řídící jednotky).
  • Vůz musí být odevzdán na určeném sběrném místě

Po vrácení vozidla v autorizovaném sběrném místě obdržíte certifikát o jeho ekologické likvidaci, v němž bude potvrzeno, že byl váš vůz recyklován podle požadavků právních předpisů. Tento certifikát předložíte Vašemu registračnímu místu (Městský úřad obce s rozšířenou působností, Odbor dopravy a evidence vozidel) spolu s žádostí o vyřazení Vašeho vozidla z centrálního registru vozidel.

Akumulátory a baterie

Udržitelnost a ekologičnost u společnosti Daimler

Jako tvůrce motorových vozidel jsme si vědomi velké odpovědnosti, kterou neseme, a z udržitelné a ekologické mobility jsme učinili nedílnou součást naší
obchodní strategie. Ekologický design výrobků je stanoven v ekologických směrnicích společnosti Mercedes-Benz Group AG a zohledňuje celý životní cyklus výrobku, od
počátečního návrhu po výrobu, použití výrobku, jeho likvidaci a recyklaci.
Akumulátor či baterie z Vašeho vozu Mercedes-Benz již mohla přestat plnit svoji funkci. Níže najdete postup, jak je nechat bezplatně ekologicky zlikvidovat.
U akumulátorů a baterií je jejich odborná ekologická likvidace velmi důležitá, jelikož obsahují velké množství látek nebezpečných lidskému zdraví i životnímu prostředí.
Neměli byste tedy nikdy akumulátory ani baterie vyhazovat spolu s běžným směsným odpadem.

Bezplatné vrácení Vašeho použitého akumulátoru či baterie

Pro naplnění povinností výrobce vozidel v oblasti výrobků s ukončenou životností, daných českým zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění,
je pro Vás připraven systém pro bezplatný zpětný odběr Vašeho použitého akumulátoru či baterie a jejich ekologickou likvidaci.
Ekologickou likvidaci použitých akumulátorů a baterií vozidel provádí pro naši společnost široká síť zpracovatelů v rámci tzv. Solidárního systému pro jejich zpětný odběr, kterého je naše společnost členem od roku 2011.

Seznam všech autorizovaných sběrných míst naleznete zde:

Pneumatiky a oleje

Udržitelnost a ekologičnost u společnosti Daimler

Jako tvůrce motorových vozidel jsme si vědomi velké odpovědnosti, kterou neseme, a z udržitelné a ekologické mobility jsme učinili nedílnou součást naší
obchodní strategie. Ekologický design výrobků je stanoven v ekologických směrnicích společnosti Mercedes-Benz Group AG a zohledňuje celý životní cyklus výrobku, od
počátečního návrhu po výrobu, použití výrobku, jeho likvidaci a recyklaci.
Pneumatiky či olej z Vašeho vozu Mercedes-Benz již mohly dosáhnout konce své použitelnosti. Níže najdete postup, jak je nechat bezplatně ekologicky zlikvidovat.
Vzhledem k jejich povaze z hlediska třídění odpadů byste je nikdy neměli vyhazovat spolu s běžným směsným odpadem.

Bezplatné vrácení použitých pneumatik a olejů

Pro naplnění povinností výrobce vozidel v oblasti výrobků s ukončenou životností, daných českým zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění,
je pro Vás připraven systém pro bezplatný zpětný odběr Vašich použitých pneumatik a olejů a jejich ekologickou likvidaci.
Ekologickou likvidaci použitých pneumatik a olejů vozidel provádí pro naši společnost široká síť zpracovatelů v rámci tzv. Solidárního systému pro jejich zpětný odběr, kterého je naše společnost členem od roku 2014.

Použité pneumatiky a oleje můžete vrátit v našem dealerství.